1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

50.00€  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (  Π.Ε.Ρ.Π.Α. ) ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 
 
 2.Συντήρηση και service καυστήρων Φυσικού Αερίου


3.Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου / Εγκαταστάσεις και επισκεύες υδραυλικών.