Επισκευές κινητών Smartphone και Tablet.

allagidigitizeripad3_2.jpg allagidigitizeripad3_3.jpg
allagidigitizeripad3_4.jpg allagidigitizeripad3_5.jpg
Service iPAD 3
Αλλαγή Touch Screen Digitizer.

_10.jpg _2_4.jpg _3_1.jpg _4_1.jpg

Επισκευές κινητών.
Δεν φορτίζει.
Επισκευή βίσματος usb.

 
 
servicesonyxperia_4.jpg servicesonyxperia_2.jpg
servicesonyxperia_3.jpg

Service SONY Experia C4.
Αλλαγή οθόνης.

 
 
-touchscreen.jpg

Service Lenovo

Αλλαγή Touch Screen

 

servicetablet_4.jpg     servicetablet_2.jpg
 
servicetablet_3.jpg

Service ASUS

Αντικατάσταση βίσματος USB

 

servicetabletlenovo_5.jpg  servicetabletlenovo_4.jpg

servicetabletlenovo_2.jpg 7ae456c42671439e9ea5b8f962b3e112.jpg

Service Tablet Lenovo.

Αντικατάσταση Touch Screen.

 

tablet_4.jpg tablet_2.jpg

tablet_3.jpg

Επισκευή Tablet.
Επισκευή βίσματος τροφοδοσίας.

 

servicelenovo.jpg

Service Lenovo

Αντικατάσταση οθόνης και Touchscreen.